Coleg y Cymoedd: Our Mission is your future success

Serving the communities of two local authorities in South Wales central valley, Coleg y Cymoedd employs 750 employees and has around 9,500 learners studying primarily at its campuses in Aberdare, Rhondda, Nantgarw and Ystrad Mynach. The college offers a comprehensive and inclusive FE curriculum from entry level up to level 4 and also offers a range of HE programmes from HNC up to full degrees in partnership with local universities.

The College’s campuses boast facilities for a wide range of industry and subject-specific courses. These include a dedicated construction building, engineering workshops, and dedicated gallery spaces for creative arts at the Centre for Art and Design Technology.

The campuses also offer excellent employer links, state of the art learning centres, sport and fitness facilities, hair and beauty salons, high quality conference and training facilities, and restaurants.

Coleg y Cymoedd recognises how the benefits of a diverse population of learners and staff enriches the life of the college and in turn enhances the educational opportunities it offers.

Interested in joining Coleg y Cymoedd? Visit www.cymoedd.ac.uk to find out more

DSC_0049 13 11 05-UHOVI-MODELS-_R8A7303 13 11 05-UHOVI-MODELS-_R8A7354 DSC_0053

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coleg y Cymoedd: Eich llwyddiant yn y dyfodol yw’n cenhadaeth

Mae Coleg y Cymoedd, sy’n gwasanaethu cymunedau dau awdurdod lleol yng nghymoedd canolog De Cymru, yn cyflogi 750 o weithwyr ac mae ganddo oddeutu 9,500 o ddysgwyr yn astudio yn bennaf ar ei gampysau yn Aberdâr, y Rhondda, Nantgarw ac Ystrad Mynach. Mae’r coleg yn cynnig cwricwlwm AB cynhwysfawr a chynhwysol o lefel mynediad hyd at lefel 4 ac yn cynnig ystod o raglenni AU, o HNC hyd at raddau llawn mewn partneriaeth â phrifysgolion lleol.

Mae gan gampws y Coleg gyfleusterau ar gyfer ystod eang o gyrsiau diwydiant a phynciau penodol. Mae’r rhain yn cynnwys adeilad adeiladwaith pwrpasol, gweithdai peirianneg, a mannau oriel ymroddedig ar gyfer y celfyddydau creadigol yn y Ganolfan Celf a Thechnoleg Dylunio.

Mae’r campysau hefyd yn cynnig cysylltiadau rhagorol â chyflogwyr, canolfannau dysgu o’r radd flaenaf, cyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd, salonau gwallt a harddwch, cyfleusterau cynadledda a hyfforddi a bwytai o ansawdd uchel.

Mae Coleg y Cymoedd yn cydnabod sut mae manteision poblogaeth amrywiol o ddysgwyr a staff yn cyfoethogi bywyd y coleg ac yn ei dro yn gwella’r cyfleoedd addysgol a gynigir.

Oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â Choleg y Cymoedd? Ewch i www.cymoedd.ac.uk i ddysgu mwy.

COLEG Stonewall DIS

Comments are closed.

LGBTQ+ Musicians Experiences with Discrimination and Sexual Harassment

Musicians from LGBTQ+ communities face significant barriers and issues relating to discrimination, sexual harassment and concerns around physical, mental and […]

WIN! A Storydo Family Storybook

Storydo is a ground-breaking platform that allows all types of families to tell their unique story and celebrate their family, […]

Military Charity Fighting With Pride Flies The Flag For LGBT History Month

Liverpool’s HMS Eaglet will host a special Veteran’s Pride event this month celebrating the service of LGBT+ veterans and serving personnel in […]

Franco Labia: Space Pride

Queer engineer and founder and president of Space Pride, Franco Labia is on a mission to diversify the space industry, which […]

Sacha Polak on Silver Haze

Screening at BFI Flare later this year, Silver Haze reunites Dutch writer/director Sacha Polak with British actor Vicky Knight. Having […]

Capturing People’s Truth: Anais Stupka

Anais Stupka is a London-based, Georgian-Italian multimedia artist who grew up in 14 different parts of the world.    Her […]

Philip Baldwin meets Adrian Trett

“It’s a real challenge to be non-binary and open about it in sport.”  Adrian Hyyrylainen-Trett is a Liberal Democrat politician […]

Fynest Reads: To Cage a God

To Cage a God combines two things that fascinate me: Russian history and mythology. The book’s backdrop of a brewing […]

LGBT+ History Month 2024

The 2024 theme celebrates LGBT+ peoples’ contribution to the field of Medicine and Healthcare both historically and today.  We want […]

Touch-Me-Not: Ian Humphreys 

Touch-Me-Not  Ian Humphreys     this flower  doesn’t belong  on the canal  hiding  in an airless tunnel  where no-one goes  before […]