Coleg y Cymoedd: Our Mission is your future success

Serving the communities of two local authorities in South Wales central valley, Coleg y Cymoedd employs 750 employees and has around 9,500 learners studying primarily at its campuses in Aberdare, Rhondda, Nantgarw and Ystrad Mynach. The college offers a comprehensive and inclusive FE curriculum from entry level up to level 4 and also offers a range of HE programmes from HNC up to full degrees in partnership with local universities.

The College’s campuses boast facilities for a wide range of industry and subject-specific courses. These include a dedicated construction building, engineering workshops, and dedicated gallery spaces for creative arts at the Centre for Art and Design Technology.

The campuses also offer excellent employer links, state of the art learning centres, sport and fitness facilities, hair and beauty salons, high quality conference and training facilities, and restaurants.

Coleg y Cymoedd recognises how the benefits of a diverse population of learners and staff enriches the life of the college and in turn enhances the educational opportunities it offers.

Interested in joining Coleg y Cymoedd? Visit www.cymoedd.ac.uk to find out more

DSC_0049 13 11 05-UHOVI-MODELS-_R8A7303 13 11 05-UHOVI-MODELS-_R8A7354 DSC_0053

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coleg y Cymoedd: Eich llwyddiant yn y dyfodol yw’n cenhadaeth

Mae Coleg y Cymoedd, sy’n gwasanaethu cymunedau dau awdurdod lleol yng nghymoedd canolog De Cymru, yn cyflogi 750 o weithwyr ac mae ganddo oddeutu 9,500 o ddysgwyr yn astudio yn bennaf ar ei gampysau yn Aberdâr, y Rhondda, Nantgarw ac Ystrad Mynach. Mae’r coleg yn cynnig cwricwlwm AB cynhwysfawr a chynhwysol o lefel mynediad hyd at lefel 4 ac yn cynnig ystod o raglenni AU, o HNC hyd at raddau llawn mewn partneriaeth â phrifysgolion lleol.

Mae gan gampws y Coleg gyfleusterau ar gyfer ystod eang o gyrsiau diwydiant a phynciau penodol. Mae’r rhain yn cynnwys adeilad adeiladwaith pwrpasol, gweithdai peirianneg, a mannau oriel ymroddedig ar gyfer y celfyddydau creadigol yn y Ganolfan Celf a Thechnoleg Dylunio.

Mae’r campysau hefyd yn cynnig cysylltiadau rhagorol â chyflogwyr, canolfannau dysgu o’r radd flaenaf, cyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd, salonau gwallt a harddwch, cyfleusterau cynadledda a hyfforddi a bwytai o ansawdd uchel.

Mae Coleg y Cymoedd yn cydnabod sut mae manteision poblogaeth amrywiol o ddysgwyr a staff yn cyfoethogi bywyd y coleg ac yn ei dro yn gwella’r cyfleoedd addysgol a gynigir.

Oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â Choleg y Cymoedd? Ewch i www.cymoedd.ac.uk i ddysgu mwy.

COLEG Stonewall DIS

Comments are closed.

ANDREW LANCEL TO OPEN LIVERPOOL THEATRE FESTIVAL WITH ONE-MAN LGBT+ COMEDY PLAY BY CITY PLAYWRIGHT JONATHAN HARVEY

Swan Song, a comedy by Liverpool playwright Jonathan Harvey, will open a brand-new theatre festival in the city next week […]

Dame Shirley Bassey To Release New Album as a ‘Thank You’ to her Fans

Today, Decca Records can reveal the signing of Britain’s most successful female artist of all time, Dame Shirley Bassey. With a career spanning […]

Connection’s Conceivable Comeback

Recent surveys in the UK report that approximately one in three women deem themselves less interested in sex than they […]

ALTERNATIVE MANCHESTER PRIDE FESTIVAL 2020

LGBTQ+ Charity Announces Three Days Of Celebrations Of LGBTQ+ Life In Greater Manchester LGBTQ+ charity Manchester Pride has today announced […]

Anthony (Tony) Fenwick, MBE – 27 March 1960-8 July 2020

An obituary by Schools OUT UK (LGBT+ History Month) Tony was a giant of our LGBTQ+ movement. Tony dedicated his […]

CUBITTS CREATE ONE-OFF PRIDE FRAME WITH FASHION DESIGNER AND LAMBETH MAYOR PHILIP NORMAL TO TACKLE LGBTQ+ HOMELESSNESS

Modern spectacle makers Cubitts have collaborated with fashion designer and the UK’s first openly HIV+ mayor, Philip Normal, to create a one-off pair […]

A New Chapter for Brighton’s Queer Cultural Innovators

Marlborough Productions, the company behind the Marlborough Pub & Theatre’s renowned cultural programme have ceased management of the historic LGBTQ+ […]

Schools OUT UK launches #PrideInEducation2020

Schools OUT UK launches #PrideInEducation2020 Schools OUT UK, the education charity working towards equality in education for LGBTQ+ people, today […]

Youth Pride MCR

LGBTQ+ charity takes engagement programme online with programme of workshops for 14+ LGBTQ+ young people and allies Manchester Pride is […]

Sidney & Friends on Prime

Sidney & Friends is now available on Amazon Prime Video, after more than 100 screenings in 28 countries, and winning […]