Coleg y Cymoedd: Our Mission is your future success

Serving the communities of two local authorities in South Wales central valley, Coleg y Cymoedd employs 750 employees and has around 9,500 learners studying primarily at its campuses in Aberdare, Rhondda, Nantgarw and Ystrad Mynach. The college offers a comprehensive and inclusive FE curriculum from entry level up to level 4 and also offers a range of HE programmes from HNC up to full degrees in partnership with local universities.

The College’s campuses boast facilities for a wide range of industry and subject-specific courses. These include a dedicated construction building, engineering workshops, and dedicated gallery spaces for creative arts at the Centre for Art and Design Technology.

The campuses also offer excellent employer links, state of the art learning centres, sport and fitness facilities, hair and beauty salons, high quality conference and training facilities, and restaurants.

Coleg y Cymoedd recognises how the benefits of a diverse population of learners and staff enriches the life of the college and in turn enhances the educational opportunities it offers.

Interested in joining Coleg y Cymoedd? Visit www.cymoedd.ac.uk to find out more

DSC_0049 13 11 05-UHOVI-MODELS-_R8A7303 13 11 05-UHOVI-MODELS-_R8A7354 DSC_0053

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coleg y Cymoedd: Eich llwyddiant yn y dyfodol yw’n cenhadaeth

Mae Coleg y Cymoedd, sy’n gwasanaethu cymunedau dau awdurdod lleol yng nghymoedd canolog De Cymru, yn cyflogi 750 o weithwyr ac mae ganddo oddeutu 9,500 o ddysgwyr yn astudio yn bennaf ar ei gampysau yn Aberdâr, y Rhondda, Nantgarw ac Ystrad Mynach. Mae’r coleg yn cynnig cwricwlwm AB cynhwysfawr a chynhwysol o lefel mynediad hyd at lefel 4 ac yn cynnig ystod o raglenni AU, o HNC hyd at raddau llawn mewn partneriaeth â phrifysgolion lleol.

Mae gan gampws y Coleg gyfleusterau ar gyfer ystod eang o gyrsiau diwydiant a phynciau penodol. Mae’r rhain yn cynnwys adeilad adeiladwaith pwrpasol, gweithdai peirianneg, a mannau oriel ymroddedig ar gyfer y celfyddydau creadigol yn y Ganolfan Celf a Thechnoleg Dylunio.

Mae’r campysau hefyd yn cynnig cysylltiadau rhagorol â chyflogwyr, canolfannau dysgu o’r radd flaenaf, cyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd, salonau gwallt a harddwch, cyfleusterau cynadledda a hyfforddi a bwytai o ansawdd uchel.

Mae Coleg y Cymoedd yn cydnabod sut mae manteision poblogaeth amrywiol o ddysgwyr a staff yn cyfoethogi bywyd y coleg ac yn ei dro yn gwella’r cyfleoedd addysgol a gynigir.

Oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â Choleg y Cymoedd? Ewch i www.cymoedd.ac.uk i ddysgu mwy.

COLEG Stonewall DIS

Comments are closed.

myGwork is Celebrating 10 Years of LGBTQ+ Inclusion

myGwork, the largest global LGBTQ+ business platform often dubbed the Pink LinkedIn, is thrilled to announce its 10th anniversary, which […]

LGBTQ+ Lottery Co-Founder Turns Pension Pot into Half-A-Million Pound Fundraiser

During 2020’s lockdown, London-based Tom Gattos and his partner, David Murray, had the idea for a lottery which directly supports […]

What Makes Me: Eloise Viola

London-based singer, songwriter and vocal powerhouse Eloise Viola has just released her debut album, Glasshouse, which is a passionate pop […]

Cursed Under London

From Horrible Histories TV writer, Gabby Hutchinson Crouch  The unputdownable first novel in a new series for fans of Freya Marske, […]

Mixed Drinks Inspired by Legendary Drag Performers

Sixty iconic drag performers are the inspiration for this fun and fabulous collection of cocktails and zero-proof drinks recipes. Category […]

Fyne Meets Susie McCabe

Glaswegian comedian and podcast host Susie McCabe is coming to the Edinburgh Fringe with her new show, The Merchant of […]

Pride Events at The Mill Arts Centre

Playwriting for Pride 2-5pm Saturday 15th June Tickets £30 Celebrate pride month in this vibrant playwriting workshop! In this workshop you’ll […]

The Art of the Hen Party: Crafting the Perfect Weekend Itinerary

Crafting the perfect hen party is akin to creating a masterpiece. It’s about blending the right elements to honour the […]

Katy Baird – Get Off

Self-proclaimed ‘hot-mess’ Katy Baird brings the London premiere of her latest work Get Off to Battersea Arts Centre this May. […]

Hits Radio Pride Increases UK DAB Distribution

Bauer Media Audio UK has today announced that it will increase the distribution of its LGBTQ+ dedicated station, Hits Radio […]