Coleg y Cymoedd: Our Mission is your future success

Serving the communities of two local authorities in South Wales central valley, Coleg y Cymoedd employs 750 employees and has around 9,500 learners studying primarily at its campuses in Aberdare, Rhondda, Nantgarw and Ystrad Mynach. The college offers a comprehensive and inclusive FE curriculum from entry level up to level 4 and also offers a range of HE programmes from HNC up to full degrees in partnership with local universities.

The College’s campuses boast facilities for a wide range of industry and subject-specific courses. These include a dedicated construction building, engineering workshops, and dedicated gallery spaces for creative arts at the Centre for Art and Design Technology.

The campuses also offer excellent employer links, state of the art learning centres, sport and fitness facilities, hair and beauty salons, high quality conference and training facilities, and restaurants.

Coleg y Cymoedd recognises how the benefits of a diverse population of learners and staff enriches the life of the college and in turn enhances the educational opportunities it offers.

Interested in joining Coleg y Cymoedd? Visit www.cymoedd.ac.uk to find out more

DSC_0049 13 11 05-UHOVI-MODELS-_R8A7303 13 11 05-UHOVI-MODELS-_R8A7354 DSC_0053

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coleg y Cymoedd: Eich llwyddiant yn y dyfodol yw’n cenhadaeth

Mae Coleg y Cymoedd, sy’n gwasanaethu cymunedau dau awdurdod lleol yng nghymoedd canolog De Cymru, yn cyflogi 750 o weithwyr ac mae ganddo oddeutu 9,500 o ddysgwyr yn astudio yn bennaf ar ei gampysau yn Aberdâr, y Rhondda, Nantgarw ac Ystrad Mynach. Mae’r coleg yn cynnig cwricwlwm AB cynhwysfawr a chynhwysol o lefel mynediad hyd at lefel 4 ac yn cynnig ystod o raglenni AU, o HNC hyd at raddau llawn mewn partneriaeth â phrifysgolion lleol.

Mae gan gampws y Coleg gyfleusterau ar gyfer ystod eang o gyrsiau diwydiant a phynciau penodol. Mae’r rhain yn cynnwys adeilad adeiladwaith pwrpasol, gweithdai peirianneg, a mannau oriel ymroddedig ar gyfer y celfyddydau creadigol yn y Ganolfan Celf a Thechnoleg Dylunio.

Mae’r campysau hefyd yn cynnig cysylltiadau rhagorol â chyflogwyr, canolfannau dysgu o’r radd flaenaf, cyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd, salonau gwallt a harddwch, cyfleusterau cynadledda a hyfforddi a bwytai o ansawdd uchel.

Mae Coleg y Cymoedd yn cydnabod sut mae manteision poblogaeth amrywiol o ddysgwyr a staff yn cyfoethogi bywyd y coleg ac yn ei dro yn gwella’r cyfleoedd addysgol a gynigir.

Oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â Choleg y Cymoedd? Ewch i www.cymoedd.ac.uk i ddysgu mwy.

COLEG Stonewall DIS

Comments are closed.

Youth Pride MCR

LGBTQ+ charity takes engagement programme online with programme of workshops for 14+ LGBTQ+ young people and allies Manchester Pride is […]

Sidney & Friends on Prime

Sidney & Friends is now available on Amazon Prime Video, after more than 100 screenings in 28 countries, and winning […]

Klinko Sells Archive of Celebrity Photos for NHS COVID-19 Appeal

Acclaimed photographer, Markus Klinko is selling his ENTIRE archive of photographs, featuring everybody from David Bowie, Lady Gaga and Billie […]

Tally Spear Releases New Single

Tally Spear releases her brand new single ‘Can’t Find What I’m Looking For’, taken from her forthcoming EP due for […]

LGBTQIA+ History in Lockdown

Sue Sanders, chair of Schools OUT UK (the charity that launched LGBT+ History Month), stresses the importance of engaging with […]

Time to #BeKandid

Back in February we attended the sex-positive launch party of gender-free sex toy company Kandid, which is on a mission […]

LOVE IS NOT CANCELLED

A campaign to support the LGBTQ+ over 50s community that are most at risk, supported by queer nightlife Little Gay […]

Milk Teeth: Health First, Band Second

“It’s a weird time,” says Becky Blomfield, a week before the release of Milk Teeth’s eponymous second album. COVID-19 has […]

A Journey to Jupiter

Stopping the Stigmas of Sex-Work Originally doing adult performance to support his undergraduate degree, for Enby Jupiter, it has become […]

Christopher Green: “The unique set of circumstances that is me”

  Amidst the running of his new performance No Show, we spoke to playwright and performer Christopher Green, to find […]